Strona wykorzystuje pliki cookies, aby ułatwić Ci korzystanie z naszego serwisu oraz do celów statystycznych. Dowiedz się więcej lub kontynuuj.

Korzystanie z Serwisu

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO
pn. „Sklep patronacki Wilson”

 

        I.            Informacje ogólne

1.       Właścicielem sklepu internetowego prowadzonego pn. „Sklep patronacki Wilson” www.wilson.hart-tenis.pl jest Przedsiębiorstwo Handlowo-Produkcyjne „Hart” Piotr Siłka, z siedzibą w Opolu 45-531 przy ulicy Morcinka 43 (zwane dalej Sklepem), wpisane do ewidencji działalności gospodarczej Wójta Gminy Turawa pod numerem 230/90, nr NIP: 754-013-35-01.

     II.            Przyjmowanie i realizacja zamówień

1.       Sklep prowadzi sprzedaż towarów za pośrednictwem sieci Internet. Informację na temat asortymentu Sklep zamieszcza na stronie www.wilson.hart-tenis.pl.

2.       Złożenie zamówienia wymaga od kupującego rejestracji w sklepie internetowym.

3.       Zamówienia od Klientów przyjmowane są za pośrednictwem strony internetowej. Po złożeniu zamówienia Klient otrzymuje e-mailem wiadomość potwierdzającą przyjęcie zamówienia do realizacji.

4.       Składając zamówienie Klient zawiera ze Sklepem umowę sprzedaży akceptując tym samym postanowienia Regulaminu Sklepu.

5.       Składając zamówienie Klient dokonuje wyboru:

·         zamawianych towarów,

·         sposobu dostawy, adresu dostawy, danych na jakie ma być wystawiona faktura,

·         sposobu płatności.

6.       Zamówienie zostanie zrealizowane pod warunkiem, że towar jest dostępny w Magazynie. W przypadku niedostępności części towarów Klient jest informowany o statusie towarów drogą mailową i podejmuje decyzję o sposobie realizacji (realizacja częściowa lub rezygnacja z zamówienia).

7.       W przypadku, gdy towar jest niedostępny Sklep ma prawo odstąpić od realizacji zamówienia informując o tym Klienta drogą mailową. Jeżeli Klient dokonał zapłaty za towar Sklep zwróci Klientowi otrzymaną należność w terminie 14 dni kalendarzowych od daty anulowania zamówienia.

8.       Do każdego zamówienia wystawiany jest paragon lub - na życzenie kupującego - faktura VAT.

9.       Sklep zastrzega sobie prawo do odstąpienia od realizacji zamówienia, jeżeli dane podane przez Kupującego w formularzu będą niepełne. Podanie kontaktowego adresu poczty elektronicznej (e-mail) oraz numeru telefonu ułatwi rozwiązanie ewentualnych wątpliwości dotyczących zamówienia.

 

   III.            Zmiany w zamówieniu

1.       Klient może dokonać zmiany w zamówieniu do momentu jego realizacji (przez realizację rozumie się przekazanie zamówienia do wysyłki).

2.       Zmiany w zamówieniu możliwe są za pośrednictwem adresu e-mail: [email protected] lub telefonicznie pod numerem: 77 45 66 316.

 

   IV.            Ceny towarów

1.       Wszystkie ceny towarów zamieszczone na stronie internetowej Sklepu podane są w złotych polskich i zawierają podatek VAT.

2.       Podane ceny nie obejmują kosztów przesyłki. 

 

     V.            Płatność i wysyłka

1.       Klient może wybrać następujące formy płatności:

·         przelew bankowy (realizacja zamówienia rozpoczyna się po zaksięgowaniu wpłaty na koncie Sklepu) → koszt wysyłki 20,- zł

·         płatność gotówką przy odbiorze u kuriera (realizacja zamówienia rozpoczyna się po zakończeniu składania zamówienia przez Klienta) → koszt wysyłki 25,- zł

2.       Zamówienia realizowane są za pośrednictwem firmy kurierskiej na adres wskazany przez klienta. Przewidywany czas dostawy – do 2-óch dni roboczych od momentu nadania.

3.       Sklep nie ponosi odpowiedzialności za niedostarczenie towaru lub opóźnienie w dostawie spowodowane błędnym lub niedokładnym adresem podanym przez Klienta.

4.       Sklep zastrzega sobie prawo odmowy realizacji zamówienia „płatność przy odbiorze gotówką” wobec Klienta, który nie dokonał odbioru dwóch kolejnych zamówień.

5.       W przypadku powstania nadpłaty na koncie Klienta Sklep zobowiązuje się do zwrotu środków przelewem na konto bankowe wskazane przez Klienta.

 

   VI.            Reklamacje

1.       Klientowi przysługuje prawo do złożenia reklamacji.

2.       Reklamowany towar należy odesłać na adres sklepu, tj. PHP HART Piotr Siłka, ul. Morcinka 43, 45-531 Opole z dopiskiem „ Reklamacja Sklep patronacki WILSON”.

3.       Do reklamowanego towaru należy dołączyć dowód zakupu oraz poprawnie wypełniony formularz reklamacyjny (formularz do pobrania ze strony Sklepu).

4.       Sklep nie przyjmuje przesyłek odsyłanych „za pobraniem”.

5.       Reklamacje rozpatrywane są w ciągu 14 dni od daty otrzymania przez Sklep przesyłki z reklamowanym towarem.

6.       W przypadku uznania reklamacji towar wymieniony zostanie na pełnowartościowy. Jeżeli nie będzie to możliwe (brak na stanie) Sklep zwróci Klientowi równowartość ceny towaru.

7.       Koszty odesłania towaru reklamowanego Sklep zwraca po pozytywnym rozpatrzeniu reklamacji na konto bankowe wskazane przez Klienta.

8.       Nie stanowią podstawy do reklamacji różnice w wyglądzie towarów wynikające z parametrów i ustawień sprzętu komputerowego Klienta.

9.       Reklamacji nie podlegają uszkodzenia powstałe z winy użytkownika będące następstwem użytkowania niezgodnego z przeznaczeniem towaru.

 

VII.            Zwrot towaru – odstąpienie od umowy

1.       Konsument może dokonać zwrotu zakupionego towaru bez podania przyczyny w ciągu 10 dni kalendarzowych od daty odebrania przesyłki.

2.       Zwrotowi podlegają towary kompletne nie noszące śladów użytkowania, z oryginalnymi etykietami producenta, w oryginalnym i niezniszczonym opakowaniu.

3.       Zwracany towar należy przesłać na adres sklepu, tj. PHP HART Piotr Siłka, ul. Morcinka 43, 45-531 Opole z dopiskiem „Zwrot Sklep patronacki WILSON”.

4.       Do zwracanego towaru należy dołączyć oryginał dowodu zakupu oraz wypełnione oświadczenie o odstąpieniu od umowy zawartej na odległość (formularz do pobrania ze strony Sklepu).

5.       Sklep nie przyjmuje przesyłek zwracanych „za pobraniem”.

6.       Zwrotowi nie podlegają koszty przesyłki towaru.

7.       Sklep dokonuje zwrotu należności za towar w ciągu 14 dni roboczych od daty otrzymania:

·         oryginału paragonu (w przypadku wystawienia paragonu) lub

·         podpisanej przez Klienta kopii faktury korygującej VAT (w przypadku wystawienia faktury VAT).

8.       Płatność za towar zostaje zwrócona na konto bankowe wskazane przez Klienta.

 

VIII.            Dane osobowe

1.       Składając zamówienie Klient wyraża zgodę na umieszczenie swoich danych osobowych w bazie Sklepu oraz ich przetwarzanie dla celów realizacji umowy.

2.       Podanie danych osobowych jest niezbędne do przyjęcia zamówienia do realizacji.

3.       Sklep nie ponosi odpowiedzialności za nieprawdziwe lub niekompletne dane osobowe podane przez klienta.

  4. "Dane osobowe są chronione zgodnie z Ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2018 r poz.1000) w sposób uniemożliwiający dostęp do nich osób trzecich. Szczegółowe informacje na temat przetwarzania przez Sklep danych osobowych Klientów oraz przysługujących Klientom uprawnień w tym zakresie zamieszczone są na stronie: https://hart-tenis.pl/rodo”.

 

 

   IX.            Postanowienia końcowe

1.       Integralną częścią zawartej umowy jest dołączony do wysyłki paragon lub faktura VAT.

2.       Towary prezentowane na stronach Sklepu nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego.

3.       Sądem właściwym dla rozpatrywania sporów wynikających z umowy sprzedaży jest Sąd powszechny właściwy miejscowo dla siedziby Sklepu.

4.       W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego.

5.       Regulamin obowiązuje od dnia 01-07-2012.

6.       Sklep zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu.

 

 

Lista załączników:

- Formularz odstąpienia od umowy [pdf] [docx]

- Formularz zgłoszenia reklamacyjnego [pdf] [docx]

- Regulamin sklepu [pdf] [docx]

Kontynuuj